Chữa bệnh viêm amidan bằng Đông y hiệu quả như thế nào?

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, hiện nay người bệnh có xu hướng chuyển sang lựa chọn chữa bệnh viêm amidan bằng Đông y.